Cookies & Privacy

Inleiding

Bij icookit vinden we het belangrijk om zorgvuldig en transparant met jouw gegevens om te gaan. In het Privacy Statement lees je welke gegevens we gebruiken, wat we er mee doen en lees je wat jouw rechten zijn. In het Cookiestatement lees je meer over de cookies die icookit plaatst en wat dit betekent.

Dit Privacy- en Cookiestatement is van toepassing op alle gegevens die wij van onze (potentiële) klanten, oud-klanten en bezoekers van onze website verzamelen, opslaan of op andere wijze gebruiken.

Gegevens waarmee we je identificeren of gegevens die bij jou horen, zoals je naam, e-mailadres of telefoonnummer worden persoonsgegevens genoemd. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens wordt ook wel het verwerken van jouw persoonsgegevens genoemd.

Heb je na het lezen nog vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door icookit? Neem dan gerust contact op door een mailtje te sturen naar contact@icookit.be.

Privacy statement

Verwerken van jouw persoonsgegevens

icookit verwerkt onder andere jouw persoonsgegevens zodra je klant wordt of bij een eenmalige bestelling van een maaltijd. Ook wanneer je e-mails van ons ontvangt, deelneemt aan een prijsvraag of meedoet aan een enquête verwerken wij de persoonsgegevens die je deelt of die wij verzamelen. Op het moment dat je ons een vraag stelt, informeert naar onze activiteiten of op andere wijze met ons in contact treedt, kunnen wij ook jouw persoonsgegevens verwerken.

icookit verwerkt zowel de persoonsgegevens die je met ons deelt als de persoonsgegevens die we verzamelen bij gebruik van onze website. icookit verwerkt enkel jouw persoonsgegevens op het moment dat hier een doel en een wettelijke grondslag voor is, oftewel als we een goede reden hebben om je persoonsgegevens te verwerken. In de meeste gevallen verwerken we persoonsgegevens met jouw toestemming, om uitvoering te geven aan je bestelling bij icookit, om aan een wettelijke verplichting te voldoen of omdat dit in ons belang is.

Wij verwerken je persoonsgegevens op de volgende momenten:

 1. Verwerking van jouw bestelling bij icookit

  icookit verwerkt persoonsgegevens om jouw bestelling volgens overeenkomst uit te voeren.

 2. E-mailmarketing

  Jouw e-mailadres wordt ook verwerkt om je op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat je hebt aangegeven dat je e-mails van ons wilt ontvangen. Wij houden ook bij of je onze e-mails, zoals de nieuwsbrief, opent en waar je op klikt.

  E-mails kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, enquêtes en/of beoordelingen, updates en/of informatie over aanbiedingen en producten van icookit.

  icookit verstuurt je e-mails wanneer je:

  • zelf hebt aangegeven e-mails van ons te willen ontvangen; of
  • een bestelling hebt gedaan via icookit

  Als je onze e-mails niet meer wilt ontvangen, dan kan je je te allen tijde uitschrijven of je voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of met een mailtje naar contact@icookit.be.

 3. Social Media

  icookit is actief op verschillende social media-kanalen, onder andere op Facebook en Instagram.

  Om ervoor te zorgen dat we onze klanten alleen relevante advertenties tonen, gebruiken we Facebook Custom Audiences (lijst methode). Hiervoor verzenden we gepseudonimiseerde e-mailadressen naar Facebook. De e-mailadressen worden voor verzending door middel van encryptie versleuteld, d.w.z. dat een hash-waarde wordt gevormd uit de e-mailadressen (een combinatie van verschillende letters en cijfers). Facebook kan deze hash-waarde vergelijken met bijbehorende hash-waarden van e-mailadressen van Facebookgebruikers. Op deze manier is het mogelijk om te bepalen welke klanten ook Facebookgebruikers zijn en om gerichte reclame aan hen te tonen op Facebook. Wij baseren ons hierbij op ons gerechtvaardigd belang. Je hebt te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken. Meer informatie over Facebook Custom Audiences is te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience. Eventuele vragen of verzoeken kan je richten aan contact@icookit.be.

  Het kan zijn dat je advertenties ziet van icookit omdat je cookies hebt geaccepteerd. Zie ons Cookie statement voor meer informatie over waarom je bepaalde advertenties van icookit op social media te zien krijgt.

 4. Gebruik van de icookit website

  icookit kan persoonsgegevens verwerken over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals het door jou gebruikte IP-adres, de versie van het besturingssysteem dat je gebruikt, instellingen van het apparaat dat je gebruikt, alsmede gegevens over het daadwerkelijke gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen, beoordelen, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening.

  Daarnaast plaatsen wij cookies als je onze website bezoekt. Zie voor meer informatie hierover in het Cookie statement.

 5. Overig

  We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Gerechtvaardigde belangen

Voor zover het in ons belang is om jouw persoonsgegevens te verwerken doen wij dit enkel indien dit noodzakelijk is en voor zover ons belang niet zwaarder weegt dan jouw rechten en vrijheden. In alle gevallen nemen wij redelijke stappen om te voorkomen dat jouw privacy onnodig wordt geschaad.

Doorgifte van persoonsgegevens

Om je de diensten te verlenen zoals omschreven in dit Privacy Statement kan het nodig zijn dat icookit jouw persoonsgegevens deelt met derden, zoals verwerkers. Het kan bijvoorbeeld voor onze marketingactiviteiten nodig zijn dat wij samenwerken met partijen die een bepaalde dienst kunnen leveren, zoals bij het verzenden van onze e-mails.

We kiezen onze partners zorgvuldig en in alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Voor zover derde partijen gevestigd zijn buiten de EU/EER geven we jouw persoonsgegevens enkel door indien adequate maatregelen hiervoor zijn getroffen waardoor jouw persoonsgegevens op vergelijkbare wijze beveiligd zijn zoals vereist in de EU/EER.

Jouw rechten

Inzicht in- en overdracht van je persoonsgegevens

Je kunt te allen tijde inzicht krijgen in jouw gegevens die door icookit worden verwerkt en je gegevens desgewenst rectificeren of aanvullen. Ook kan je inzicht in je contact- en adresgegevens krijgen. Daarnaast kan je ons verzoeken om je gegevens aan je te versturen zodat je ze kan overdragen (recht op dataportabiliteit). Ook heb je het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken.

Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening of marketingactiviteiten die we je toesturen. Als je ons vraagt of wij je niet meer willen benaderen via één van onze marketingkanalen, moeten we je naam en andere relevante gegevens behouden om je van onze toekomstige marketing uit te kunnen sluiten.

Wissen van je persoonsgegevens

Je kan ons ook vragen om jouw persoonsgegevens uit onze database te wissen. Daarnaast kan je ons vragen of wij (tijdelijk) minder persoonsgegevens van je verwerken.

Toestemming intrekken

Je kunt tevens te allen tijde de door jou gegeven toestemming aan icookit voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze e-mailmarketing) weer intrekken.

Gebruik maken van je rechten

Indien je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, kan je contact opnemen door een e-mail te sturen naar contact@icookit.be.

icookit is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het wissen van jouw persoonsgegevens in onze administratie. Om aan je verzoek te kunnen voldoen vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken we enkel voor dit doel.

Hoe beveiligt icookit jouw gegevens?

icookit heeft maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens bewaren we zolang als dit nodig is voor de beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

Gegevens kunnen tevens geanonimiseerd langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.

Cookiestatement

Inleiding

Deze website van icookit maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden aangeboden op de website(s) van icookit en hebben onder andere als voordeel dat je niet steeds dezelfde informatie opnieuw hoeft in te vullen en ze helpen ons om het gebruik van onze websites inzichtelijk maken.

Met cookies kan icookit informatie verzamelen of opslaan over het websitebezoek en over (het apparaat van) de gebruiker. Daarnaast kan icookit dankzij cookies haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker maken. Wij plaatsen ook cookies om jou relevante advertenties op andere websites te laten tonen en zodat je onze content via social media kunt delen.

In dit Cookiestatement lees je welke cookies wij plaatsen, met welk doel wij cookies plaatsen en hoe je cookies kunt verwijderen. icookit streeft ernaar het Cookiestatement zo up-to-date mogelijk te houden.

Heb je afloop van het lezen nog vragen? Dan kan je contact opnemen via contact@icookit.be.

Bij je eerste bezoek aan onze website heb je de keuze om direct alle cookies te accepteren of om jouw voorkeuren te beheren via de cookie-instellingen. Omdat we jouw recht op privacy respecteren, kun je in de cookie-instellingen ervoor kiezen om sommige cookies niet te accepteren. Klik op de verschillende categorieën in de cookie-instellingen om meer te weten te komen en de standaardinstellingen te wijzigen. Het niet toestaan van sommige cookies kan invloed hebben op jouw ervaring van de website en de diensten die we kunnen aanbieden.

Liever geen cookies?

Je kunt de opgeslagen voorkeuren ook aanpassen en de verleende toestemming weer intrekken. Dit kan via volgende link: Cookie Voorkeuren.

Contactgegevens

icookit is gevestigd in De Lunden 35, 2170 Merksem. icookit is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy- en Cookiestatement.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over dit Privacy- en Cookiestatement of het gebruik van jouw persoonsgegevens in het algemeen, dan horen wij dit graag via contact@icookit.be of via het contactformulier op de website.

Wijziging van Privacy- & Cookiestatement

icookit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookiestatement, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wet- of regelgeving. De laatste, actuele versie is te vinden via icookit.be.

Dit Privacy- en Cookiestatement is voor het laatst gewijzigd op 18 februari 2024.